Algemene voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen ‘t Bundershof en de Klanten.

1. Definities

Bestelling: een bestelling van de Klant via de webshop van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van ‘t Bundershof dat door de Klant via de webshop kan worden besteld.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en ‘t Bundershof met betrekking tot een Bestelling het afhalen of bezorgen van de Bestelling.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door ‘t Bundershof worden aangeboden aan de Klant, onder meer het voorzien van het productaanbod.

Webshop: de website en shop waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via de Webshop.

‘t Bundershof: BV Krivalo handelend onder naam ‘t Bundershof (BTW BE 0717.669.346) handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van BV Krivalo.

2. Identiteit

BV Krivalo handelend onder de naam ‘‘t Bundershof’

BTW BE 0717.669.346

Email: info@tbundershof.be

Adres: Bunderstraat 4, 9450 Haaltert

Telefoon: +32 (0)484 94 06 66

3. Toepasselijkheid

De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met ‘t Bundershof aan voor de afhaling of levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door ’t Bundershof zelf.

4. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Plaats bestelling’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via de Webshop.

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ‘t Bundershof te melden.

In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor ‘t Bundershof.

Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie, die op de website van ‘t Bundershof is weergegeven.

Bij aflevering van de Bestelling kan ’t Bundershof vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert ‘t Bundershof de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten onmiddellijk na ontvangst worden overgemaakt.

5. Ontbinding van de overeenkomst

In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij ‘t Bundershof worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij ’t Bundershof is slechts mogelijk indien ’t Bundershof expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

‘t Bundershof heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan ‘t Bundershof besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

6. Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om ‘t Bundershof te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via de Webshop of door betaling aan ‘t Bundershof aan de deur of op de afhaallocatie indien zo afgesproken werd.

Het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.